KOMUNIKATY

Akademicki Klub Wychowania Morskiego Ligi Morskiej i Rzecznej – już działa!

W gościnnych progach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zebrali się 28 stycznia 2019 roku organizatorzy i sympatycy konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów. Konkurs został zainicjowany przez Stowarzyszenie Absolwentów PG oraz Samorządu Studentów PG w 2012 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska uczelni wyższych wybrzeża i całej Polski. Jego celem jest promowanie inicjatyw środowiska akademickiego budujących pozytywny stosunek do morza, jako atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej, a także osobistego rozwoju.

Podczas spotkania, jednomyślnie postanowiono o stworzeniu Akademickiego Klubu Wychowania Morskiego, który będzie funkcjonował w strukturze ogólnopolskiej Ligi Morskiej i Rzecznej. Klub będzie realizował misję wychowania morskiego studentów, między innymi poprzez coroczną organizację ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów. Klub został afiliowany przy Politechnice Gdańskiej i jest wspieramy przez Pomorski Związek Żeglarski.

Na stanowisko Komandora Klubu jednomyślnie wybrano dr inż. Jacka Jettmara, doświadczonego kapitana jachtowego oraz znanego działacza społecznego Pomorza, który zaprasza wszystkich studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych do aktywnego zaangażowania się w działalność Klubu.

Pierwszą inicjatywą Klubu jest organizacja wystawy związanej z jubileuszem Ligii Morskiej i Rzecznej „Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli Trzymajmy się morza!” Jej uroczyste otwarcie nastąpi w piątek 5 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w hallu przed Biblioteką Główną Politechnik Gdańskiej.