KOMUNIKATYRELACJE

Laureaci dotychczasowych edycji Konkursu Czerwonej Róży Wiatrów

I edycja (2015)

Nagroda główna

Ogólnopolskie konferencje naukowe „Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim” na pokładzie STS Pogoria
Polskie uczelnie akademickie reprezentowane przez Politechnikę Warszawską

Cykliczne konferencje zainicjowane w roku 2004 przez Kapitanów dr. inż. W. Wojciecha Skórskiego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego i prof. dr. hab. inż Wiesława Tarełki jako kontynuacja prowadzonych wcześniej na Politechnice Warszawskiej seminariów. Jest to jedyna w Polsce cykliczna konferencja poświęcona tematyce żeglarskiej.

Przez 10 lat w konferencji wzięło udział prawie 400 osób. Blisko połowa uczestników to doktoranci i studenci polskich uczelni. W drugiej połowie większość stanowili profesorowie w tym wielu Dziekanów, Prorektorów i jeden Rektor. Na każdej konferencji oprócz problemów technicznych znalazło się miejsce na kilka referatów propagujących sport i turystykę żeglarską. W trakcie konferencji wygłoszono 237 referatów. W wyniku poruszonej na konferencji tematyki powstało 9 monografii, 3 numery specjalne Przeglądu Mechanicznego, kilkanaście prac magisterskich i jedna doktorska. Na wszystkich konferencjach, oprócz załogi stałej, całą kadrę (z Kapitanem) stanowili uczestnicy konferencji (członkowie Komitetu Naukowego)

II edycja (2016)

Nagroda główna

Kapitan Krzysztof Paul i  jacht DUŻY PTAK
Politechnika Gdańska

Dr inż. Krzysztof Paul jest byłym pracownikiem naukowym PG. Ponad 20 lat temu zaangażował się w profesjonalne uprawianie morskiego żeglarstwa regatowego i własnym pomysłem, pracą i finansami  stworzył szkołę żeglarstwa regatowego na swoim jachcie Duży Ptak. Kapitan Krzysztof Paul jest członkiem AKM Gdańsk. Kapitan Krzysztof rekrutuje do załogi studentów PG, UG, AWFiS i Akademii Muzycznej tworząc wielopokoleniowe teamy, z którymi utrzymuje wieloletnie przyjacielskie i mentorskie kontakty.

W ostatnich 3 latach wielokrotnie wygrywali: Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 2013 (6 łącznie), Morski żeglarski Puchar Polski 2015(8 łącznie), Puchar Bałtyku Południowego 2013, 2015 (2 łącznie) oraz Puchar Marynarki Wojennej RP 2013, 2015 (9 łącznie).

Wieloletnie osiągnięcia sportowe i wychowawcze kapitana Krzysztofa Paula w pełni uzasadniają stwierdzenie, że jest wybitnym twórcą polskiej szkoły regat morskich.

Wyróżnienia

Wyróżnienie otrzymali: Akademicki Klub Żeglarski AGH oraz projekt Żeglowanie na PG.

AKADEMICKI KLUB ŻEGLARSKI AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademicki Klub Żeglarski AGH propaguje sport i dobre wzorce zdrowego spędzania wolnego czasu i dodaje do tradycji żeglarstwa akademickiego AGH nowe osiągnięcia. Klub powstał 2009 r., a w ostatnich 3 latach aktywnie działało w nim ok. 350 żeglarzy. Od 7 lat AKŻ AGH organizuje dla przyszłych studentów AGH rejsy adaptacyjno-integracyjne „Bean” na Mazurach. Wielu uczestników tych obozów kontynuuje przygodę z żeglarstwem w AKŻ i na koniec studiów osiąga wysokie stopnie żeglarskie. AKŻ prowadzi swoją działalność w dwóch nurtach: szkolenie i przygotowywanie do egzaminów żeglarskich oraz rozwijanie pasji żeglowania po świecie i pielęgnowania żeglarskiej etykiety. W kalendarzu rejsów jest Winter Sail Expedition po wodach Morza Śródziemnego i liczne rejsy w cyklu Navigare Necesse Est po wszystkich akwenach Europy. W listopadzie 2015 r. połączone siły AKŻ oraz Koła Naukowego Eko-Energia utworzyły AGH Solar Boat Team, stawiając sobie za cel start w  międzynarodowych zawodach Solar1 Monte Carlo Cup.

Studenci, doktoranci i pracownicy AGH żeglują zawsze pod banderą AGH i dbają o promocję oraz dobre imię Uczelni.

SPORT, SZKOLENIA I REJSY JAKO PODSTAWOWE KIERUNKI ROZWOJU ŻEGLARSTWA W PROJEKCIE „ŻEGLOWANIE NA PG”
Politechnika Gdańska

Od 13 lat na Politechnice Gdańskiej realizowany jest kompleksowy i powszechny program wychowania morskiego studentów pod nazwą „Żeglowanie na Politechnice Gdańskiej”. W programie tym uczestniczą fakultatywnie studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa i innych wydziałów PG. Obejmuje on trzy obszary żeglarstwa: Działania szkoleniowe dla studentów PG i całego środowiska akademickiego to organizacja kursów teoretycznych zimowych, letnich obozów i egzaminów na stopnie żeglarskie, a także kursów doskonalące umiejętności żeglarskie , jak kursy radiooperatorów, instruktorów i motorowodne. W szkoleniach tych od początku programu wzięło udział ok. 1000 osób. Organizację rejsów morskich i śródlądowych, średnio corocznie uczestniczy w nich 40 studentów. Działania sportowe ukierunkowane na wychowanie własnej ekipy zawodników w klasie „Omega Sport” i w ostatnich latach w formule Match Racing. Ta działalność w barwach Klubu AZS PG, to zapis wybitnych sukcesów sportowych m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski – 7.krotnie mistrzostwo w generalnej klasyfikacji, 2.krotnie wicemistrzostwo; otwarte klubowe Mistrzostwa Polski – 5.krotne mistrzostwo, Puchar Polski – 4.krotne zwycięstwo, itd. W minionym roku w klasie „Omega Sport” ponownie zdobyto 1.miejscem w klasyfikacji ogólnej uczelni i uczelni technicznych w Akademickich Mistrzostwach Polsk.

Całość projektu prowadzi Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, przy współpracy Centrum Sportu Akademickiego oraz Klubu AZS PG.

III edycja (2017)

Nagroda główna

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej zorganizowane przez Samorząd Studentów PW w 2016 roku były 3. edycją projektu, który promuje sport wśród społeczności akademickiej, a równocześnie łączy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej w jednym miejscu. Zmagania co roku odbywają się nad Zalewem Zegrzyńskim. W ostatniej edycji wzięło udział 60 zawodników klasy Omega, 20 zawodników klasy OPEN, 500 studentów i pracowników uczelni.

Oprócz zawodów żeglarskich w dwóch klasach odbywa się wielki piknik z koncertami, atrakcjami, turniejem gry w siatkówkę i animacjami. Przed zawodami odbyła się również szkółka regatowa i cykl otwartych wykładów o tematyce żeglarskiej dla studentów PW.

Wyróżnienia

Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich za organizację trzech rejsów po Zatoce Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnościami
Uniwersytet Gdański

Żeglarstwo, może być ważnym procesem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pomaga w odkryciu siły potrzebnej do znalezienia swego miejsca w społeczeństwie Rodzaj dysfunkcji nie ma tutaj znaczenia, takim samym wyzwaniom na morzu muszą stawiać czoła zarówno osoby niewidome, z twardnieniem rozsianym jak i jeżdżące na wózkach inwalidzkich co osoby pełnosprawne.

We wrześniu 2016 r. zorganizowano warsztaty żeglarskie na trzech rejsach po Zatoce Gdańskiej i Puckiej. Wzięło w nich udział 30 osób, studentów i absolwentów uczelni z województwa pomorskiego: 24 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (większość niewidomych) i 6 wolontariuszy z Sea And Oceans 4You. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności i aktywności wśród młodych osób z niepełnosprawnościami.

Fizyka pod Żaglami
Politechnika Warszawska

projekt realizowany od 2005 roku na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Polega on na organizacji rejsów studenckich na dużych żaglowcach (na początku Pogorii z Kpt. Adamem Jasserem, teraz Fryderyku Chopinie), w czasie których studenci, oprócz normalnych obowiązków załogi żaglowca, prowadzą pokazy związane z fizyką żeglowania oraz objaśniają fizyczne podstawy działania urządzeń wykorzystywanych podczas żeglowania. Na morzu eksperymenty prowadzone są na pokładzie statku dla pozostałych członków załogi, zaś podczas postojów w portach dla publiczności  licznie odwiedzającej żaglowiec. Pokazy realizowane są także podczas „Dni morza” w Szczecinie i Festiwalu Nauki w Warszawie. Po większości rejsów organizowane są wystawy najciekawszych zdjęć.

Wybitne osiągnięcia sekcji żeglarskiej Klubu Sportowego AWFiS w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Rok 2016 był wyjątkowo udany dla sekcji żeglarskiej KS AZS AWFiS Gdańsk. Piotr Myszka (absolwent) zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie RSX w Izraelu, zwyciężył w Pucharze Świata we Francji i reprezentował kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro, zajmując (najgorszą dla sportowca) czwartą lokatę. Załoga Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (studenci) wywalczyli czwartą lokatę podczas Mistrzostw Europy w klasie 49er w Hiszpanii i zaliczyli świetny występ podczas Igrzysk Olimpijskich, zajmując ósmą lokatę (najlepszą w historii reprezentacji Polski w tej klasie). Żeglarze sekcji wywalczyli ponadto 4 medale Mistrzostw Polski oraz 2 medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.